Ակնարկներ

Diprotic թթու սահմանում

Diprotic թթու սահմանում

Սահմանում: Դիպրոտիկ թթունը թթու է, որը կարող է յուրաքանչյուր մոլեկուլի համար երկու պրոտոն կամ ջրածնի ատոմ նվիրել ջրային լուծույթին: Համեմատեք սա մոնոպրոտիկ թթու հետ:

Օրինակներ. Ծծմբաթթու (Հ2ԱՅՍՏԵՂ4) դիպրոտիկ թթու է: