Խորհուրդներ

Ի՞նչ է PSI- ն: Բաժնի սահմանում

Ի՞նչ է PSI- ն: Բաժնի սահմանում

PSI սահմանումը. PSI- ն ճնշման միավոր է, որը արտահայտվում է ֆունտ ուժով մեկ քառակուսի դյույմ տարածքի համար: Այն կողմ է Պֆունտ մեկ Սքառ Եսխճ.
1 PSI = 6894 Pascals = 0.070 մթնոլորտ = 51.715 տոր